دانلود رایگان


بررسی اثربخشی آموزش فراشناخت بر میزان اضطراب و - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسی اثربخشی آموزش فراشناخت بر میزان اضطراب و افسردگی متقاضیان جراحی زیبایی بینیچکیده کلمات کلیدی: فراشناخت، اضطراب و افسردگی، جراحی بینی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اولکلیات تحقیق
1-1 مقدمه- 3
1-2- بیان مسئله- 5
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش-- 7
1-4- اهداف پژوهش-- 8
1-5 فرضیه های پژوهش-- 8
1-6-1 تعریف مفهومی- 8
1-7-1 تعریف عملیاتی- 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه- 11
2-2- عمل جراحی زیبایی- 11
2-3- تاریخچهجراحیبینی- 12
2-3- تاريخچه جراحیبینی در ايران- 14
2-4- جراحی بینی- 15
2-5- انواع جراحی بینی- 16
2-5-1- جراحی بینی اولیه- 16
2-5-2- جراحی بینی ثانویه (ری ویژن)17
2-5-3- جراحی بینی ترمیمی- 17
2-6- مفاهيم جديد رينوپلاستي- 18
2-7- آمارگرایش افراد به عمل جراحی زیبایی- 18
2-8- نظریه­های عمل جراحی زیبایی- 18
2-8-1- بدن به مثابه یک نشانه اجتماعی- 18
2-8-2- فمینیستها و عملهای جراحی زیبایی- 21
2-9- علت جراحی زیبایی بینی- 23
2-10- عوارض ناشی از عمل جراحی زیبایی- 24
2-12- مزایای جراحی بینی- 25
2-12-1- جراحی بینی-افزایش اعتماد به نفس-- 25
2-13- افرادی که بیشتر از همه به دنبال زیباییاند26
2-14-1- عمل جراحی بینی-احساس ناخوشایند26
2-15- الگوهای شخصیتی متقاضیان جراحی زیبایی بینی- 28
2-15-1- اختلالات رواني در متقاضيان جراحي زيبايي- 29
2-15-2- تأثیر جراحی زیبایی بینی بر عزت نفس و تصویر منفی فرد از خود31
2-16- استرس، اضطراب و افسردگی در متقاضیان جراحی زیبایی- 33
2-17- اختلال بدشكلي بدن- 35
2-18- اختلال بدشكلي بدن و فراشناخت- 36
2-19- نظریه و ماهیت درمان فراشناختی- 37
2-20- انواع تغییر فراشناختی- 40
2-21- اثربخشی درمان فراشناختی بر اختلال افسردگی اساسی- 42
2-22- رابطه باورهاي فراشناختی با اختلال افسردگی و اضطراب- 45
2-23- درمان فراشناختی بر اضطراب و افسردگی- 49
2-24- پیشینه­ی پژوهشی- 50
2-24-1- پژوهشهای داخلی- 50
2-24-2- پژوهشهای خارجی- 53
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه- 56
3-2- روش تحقیق- 56
3-3- جامعه آماری- 57
3-4- نمونه آما ری و روش نمونه گیری- 57
4-3-1-معیار ورود57
4-3-2-معیار خروج- 57
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات- 58
3-5-1- راهنمای افسردگی بک-- 58
3-5-1-1- اعتبار و روایی- 59
3-5-1-2- روش نمره گذاری- 59
3-5-1-3- تفسیر نمرا ت- 60
3-5-2- مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس داس-- 60
3-5-2-1- ویژگی های روان سنجی- 61
3-5-2-2-کلید آزمون- 61
3-5-2-3- نمره گذاری و روش اجرا61
3-6- روش اجرا62
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها64
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه- 66
4-2- ویژگی جمعیت شناختی- 66
4-3- یافته­های توصیفی متغیر افسردگی- 67
4-4- یافته های استنباطی- 68
4-4-1- آزمون شاپیروویلک-- 68
4-4-2- همگنی رگرسیون- 68
4-4-3- آزمون لوین- 69
4-5- فرضیه اول- 69
4-6- یافته های توصیفی متغیر اضطراب- 70
4-7- یافته های استنباطی- 71
4-4-1- آزمون شاپیروویلک-- 71
4-4-2- همگنی رگرسیون- 71
4-4-3- آزمون لوین- 72
4-5-1- فرضیه دوم72
فصل پنجم73
بحث و نتیجه گیری- 73
5-1- مقدمه- 74
5-2- بحث- 74
5-3- نتیجه گیری- 76
5-4-محدودیت های پژوهش-- 77
5-3- پیشنهادات جهت پژوهش بعدی- 77
5-4- پیشنهادات کاربردی- 77
منابع فارسی- 79
ضمیمه 1: پرسشنامه افسردگی بک-- 90
پیوست 2: مقیاس اضطراب- افسردگی-استرس داس-- 95
ضمیمه 3: پروتوکل درمانی- 97


فهرست جداول
جدول(3-1) سیمای کلی پژوهش- 56
جدول(3-2) نشانه های افسردگی- 59
جدول (3-3) نمرات افسردگی- 60
جدول(3-4)- تفسیر نمرات مقیاس داس- 62
جدول (3-5): جلسات درمان فراشناخت- 63
جدول 4-1. فراوانی گروه آزمایش و کنترل- 66
جدول 4-2. فراوانی از لحاظ سطح تحصیلات گروه آزمایش و کنترل- 66
جدول 4-3. میانگین و انحراف استاندارد متغیر افسردگی متقاضیان جراحی بینی- 67
جدول 4-4. آزمون شاپیروویلک متغیر افسردگی متقاضیان جراحی بینی- 68
جدول 4-5. همگنی شیب رگرسیون متغیر افسردگی متقاضیان جراحی بینی- 69
جدول 4-6. آزمون لوین متغیر افسردگی متقاضیان جراحی بینی- 69
جدول 4-7. نتایج تحلیل کواریانس برای مقیاس افسردگی پس از آموزش فراشناخت- 69
جدول 4-8. میانگین و انحراف استاندارد متغیر اضطراب متقاضیان جراحی بینی- 70
جدول 4-9. آزمون شاپیروویلک متغیر اضطراب متقاضیان جراحی بینی- 71
جدول 4-10. همگنی شیب رگرسیون متغیر اضطراب متقاضیان جراحی بینی- 71
جدول 4-11. آزمون لوین متغیر اضطراب متقاضیان جراحی بینی- 72
جدول: 4-12. نتایج تحلیل کواریانس برای مقیاس اضطراب پس از آموزش فراشناخت- 72


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

مقاله رایگان هوش عاطفي در تعليم و تربيت. مقاله رایگان هوش عاطفي در تعليم و تربيت هوش ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI

معمولاً یکی از مهمترین چالش ها در پژوهش های علمی، بررسی موضوعات و همچنین تحقیقات ...

دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای طراحی ... - …

موسسه مجموعه ای پربار از پرسشنامه های تخصصی و تحقیقاتی در رشته های مختلف را دارد.

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI

معمولاً یکی از مهمترین چالش ها در پژوهش های علمی، بررسی موضوعات و همچنین تحقیقات ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.

34 . لیست پرسشنامه های روانشناسی - اطلاعات

اطلاعات درباره رشته های روانشناسی در مقاطع کارشناسی, ارشد و دکتری

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI

معمولاً یکی از مهمترین چالش ها در پژوهش های علمی، بررسی موضوعات و همچنین تحقیقات ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

مدیران آموزشی Educational Administrators

به اطلاع می رساند گروه پژوهشی مدیران آموزشی قصد دارد، بزرگترین و کامل ترین پایگاه ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.

تحقیقات آموزشی EDUCATIONAL RESEARCH

"تحقیقات آموزشی""آموزش و پرورش" kharazmi"یادگیری ""دانش آموز" معلم "روش تدریس"مدیریت آموزشی ...

دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای طراحی ... - …

موسسه مجموعه ای پربار از پرسشنامه های تخصصی و تحقیقاتی در رشته های مختلف را دارد.

مدیران آموزشی Educational Administrators

به اطلاع می رساند گروه پژوهشی مدیران آموزشی قصد دارد، بزرگترین و کامل ترین پایگاه ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته علوم تربيتي | بانك …

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سلامت روانی دانش آموزان; بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ...

نرگس آباده

طی یک نظرسنجی از یک دانشجوی ورودی جدید و یک دانشجوی ترم آخری خواسته شد. که با دیدن هر ...

Advanced Download Manager Pro 5.1.1 – دانلود منیجر پیشرفته

تحقیق درباره بررسي جذب دانش آموزان دختر

طوفان مرگ

راهکارهای راهبردی کاهش تلفات در شبکه های برق

طرح کسب و کار ایجاد جایگاه سوخت CNG 14 ص

رابطه دین و تربیت

دانلود لایه باز کارت ویزیت لوازم آرایشی و بهداشتی

بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر

مقاله اسرار نماز

آموزش ویدیویی فتوشاپ به زبان فارسی جلسه 14