دانلود رایگان


پاورپوینت با عنوان بررسی تاریخ تمدن و حکومت - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی تاریخ و تمدن مادها

دانلود رایگان
پاورپوینت با عنوان بررسی تاریخ تمدن و حکومت مادها در 32 اسلایدماد نام یکی از اقوام ایرانی تبار است که در سدهٔ ۱۷ پیش از میلاد در سرزمینی که بعدها به نام ماد شناخته شد، سکنا گزید.
مورخان باستان، به صراحت، مادها را آریایی خوانده اند. واژگان بازمانده از گویش مادی مانند فَرنَه؛ پَرَدَیدَ (پردیس)؛ وَرزَکَ(بزرگ)؛ ویسپَ (همه)؛ اِسپَکَ (سگ)؛ میترَ (مهر)؛ خشَیَشیَ (شاه)؛ در زبان پارسی باستان، و نیز تصریح استرابون به آریایی بودن زبان مادها و پیوند و همسانی آن با زبان های پارس و بلخ و سغد و سکاها و نیز کلام داریوش بزرگ ـ که زبان مادها و پارس ها را در یک گروه قرار می دهد، نشانهٔ از آریایی بودن زبان مادهاست.
در اواخر سدهٔ هشتم پیش از میلاد مادها در ایران غربی گرد هم جمع شده، نیرو گرفتند و با آشوریان که به آنها یورش برده بودند، جنگیدند و طی جنگ هایی که حدود یکصد سال به طول انجامید آنان را شکست دادند و دولتی بنیان نهادند که ۱۲۰ سال فرمانروایی نمود و نهایتاً از کوروش بزرگ شکست خورد.
بناهای مذهبی (معابد) یافته شده در سکونت گاه های مادها و نیز نام های خاص مادی که با اسامی دینی آریایی ترکیب شده اند (مانند: Mazdakku, Bagparna, Auraparnu, Artasiraru, Bagdatti, Bagmashda) به آشکارا تعلق مذهبی قوم ماد را به اندیشه ها و آیین های دینی هندوایرانی (آریایی) و شاید زرتشتی، نشان می دهد.
نام شاهان و سرداران ماد که در متون آشوری و یونانی و پارسی باستان ذکر گردیده اند (مانند: فْرَوَرتی، اوُوَخْشَترَ، اَرشْتْی وَییگَ، شیدیرپَرنَ، تَخمَ سپادَ و…) همگی به آشکارا آریایی هستند.
برخی مدعی هستند بر پایهٔ نظریهٔ حضور دیرین مردم آریایی در خاور نزدیک و میانه که توسط جمعی از تاریخدانان به ویژه جهانشاه درخشانیارائه شده است، واژهٔ مَدَه در نوشتارهای میانرودان به نادرست به معنای عام سرزمین ترجمه شده است که با برخی از اسناد باستانی سازگار نمی باشد. بر پایهٔ این نظریه دست کم از هزارهٔ سوم پیش از میلاد مادها در بخش های غربی ایران حضور داشته اند.
بر پایهٔ برخی منابع مادها میان قرون ۹ تا ۷ پیش از میلاد حکومتی یکپارچه برای سرزمین های مادی تشکیل ندادند و در این رابطه برخی معتقدند که به نظر می رسد آنچه در بارهٔ نهادهای تمدنی و حکومتی مادها در متون تاریخی (هردوت و پس از وی) روایت شده است، تصویری متعلق به هخامنشیان و پارس ها باشد که سپس به تن و قامت مادهایی که روزگارشان گذشته بود، پوشانده و بازسازی شده است. آنچه از متون آشوری - که اسنادی معاصر با دوران مادها هستند - برمی آید، آن است که مادها از سدهٔ نهم تا هفتم پ.م. نتوانسته بودند چنان پیش رفتی بیابند که سبب هم گرایی و اتحاد و سازمان یافتگی قبایل و طوایف پراکندهٔ ماد بر محور یک رهبر و فرمان روای برتر و واحد - که بتوان وی را پادشاه کل سرزمین های مادنشین نامید؛ آن گونه که هرودوت، دیاکو را چنین می نماید، شده باشد. پادشاهان آشور در ضمن لشکرکشی های پرشمار خود به قلم رو سکونت مادها، همواره با شمار فراوانی از شاهان محلی (حاکمان مستقل شهرهای مختلف) روبه رو بوده اند و نه یک پادشاه واحد حاکم بر کل سرزمین های مادنشین.
شاهنشاهی ماد در زمان هووخشتره به بزرگ ترین پادشاهی غرب آسیا حکومت می کرد و سراسر ایران را آن چنان که در نقشه سرزمین ماد هویدا است برای نخستین بار در تاریخ به زیر یک پرچم آورد. هوخشتره بنیانگذار اولین قدرت ایرانی بود. پایه گذاری دولت ماد به عنوان نخستین دولت بر پایه وحدت اقوام مختلف ساکن فلات ایران با مشترکات و پیوندهای فرهنگی را باید به عنوان مهم ترین رویداد در تاریخ ایران به شمار آورد.
مجموعه لشکرکشی های آشور به سرزمین ماد در قرن هشتم پ. م؛ و خطر حمله از غرب به وسیله دولت زورمند آشور، نیاز تشکیل یک دولت متمرکز را برای مادها که جدیدترین مهاجران به زاگرس بودند بوجود آورد.

فهرست مطالب:
آریایی ها
زرتشت و یهود
زرتشت و مسیحیت
زرتشت و بينش هاي اخلاقي غرب
جامعه و دولت ماد
فرمانروايي ماد، آغاز فرمانروايي ايرانيان
منابع مكتوب تاريخ ماد
تاريخ ماد تا تشكيل دولت ماد
مرزهای سرزمین ماد
فرمانروایان ماد
دياكو نخستين پادشاه شناخته شده مادها
كياكسار هوخشتره اول و خشثريته
فرورتيش يا فرارتس
هوخشتره يا كياكسار دوم
سکاها
جنگ لیدی
توافقات پيمان صلح ماد و ليدي
سقوط آشور
آستیاگ
امپراتوری ماد
فرهنگ و اقتصاد ماد
دین ماد
سپاه در زمان ماد


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ماد


آشور


کیاکسار


هوخشتره


آستیاگ


زرتشت


فرورتیش


لیدی


سکاها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود سورس برنامه ویرایش و حل مشکل زیرنویس

مباني نظري و پیشینه تحقیق پرخاشگری

مقاله درباره حضرت ابوالفضل

اصول و تنظيم وكنترل بودجه دولتي

تحقیق درمورد معرفي يك تابع مطلوبيت براي دستيابي

تاثیر کاربرد کودهاي فسفره و همزیستی قارچ میکوریز

پاورپوینت درس 13 تاریخ ایران و جهان باستان دهم

مقاله12_سيماي پيامبر

تانک 90 میکرو

مبانی نظری و پیشینه عدالت سازمانی